Subsidies

Zakelijk verduurzamen 

Eén van de doelstelling van de overheid is dat in 2050 al onze energie duurzaam is opgewekt. Om dit doel te bereiken zijn er 6 subsidies en fiscale voordelen waar bedrijven, overheden en non-profit organisaties gebruik van kunnen maken.

  1.   KIA – Kleinschaligheidsaftrek
  2.   EIA – Energie-Investeringsaftrek
  3.   MIA – Milieu-Investeringsaftrek
  4.   VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
  5.   EDS – Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
  6.   SDE++ – Stimulering Duurzame Energieproductie

1.

KIA

Als u investeert in solar parking, dan komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in de tabel 2024 van de Rijksoverheid.

2.

EIA

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Met de EIA kunt u 40% van de investeringskosten van een solar parking aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst en levert u netto gemiddeld 10% voordeel op. 

En bovendien heeft u de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening. Voor 2024 is er een budget van € 259 miljoen.

3.

MIA

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen.

U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel, in dit geval de solar carport. 

4.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de Milieulijst. 

5.

EDS

Energiebesparing en Duurzame energie bij Sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van deze regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen- en stichtingen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Deze regeling biedt sportverenigingen 30% en sportstichtingen 15% subsidie op energiebesparende maatregelen, zoals een solar parking.

6.

SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken door middel van een solar parking en daarmee de CO2-uitstoot verminderen.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode).

Contactformulier

Contactgegevens

Solar-parking.nl – InfraMarks B.V.
Eikenlaan 259A
2404 BP Alphen aan den Rijn

E-mail

info@solar-parking.nl

Telefoon